DANH SÁCH THI NGÀY 04/11/2014 KHÓA 6

THÔNG BÁO

Văn phòng khoa gửi tới các bạn sinh viên khóa 6 danh sách thi các môn:

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh (thi 13h00)
  • Toán cao cấp 1 (thi 13h45)
  • Tin 1 (thi 14h30)

Thi vào chiều ngày 04/11/2014. Các bạn chú ý theo dõi và đi thi theo đúng ca thi, phòng thi của minh.

Chúc các bạn thi tốt!

Tải tại đây:

DANH SACH THI TOAN CAO CAP K6

DS THI TIN 1 và TTHCM K6